Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci

Plné znění otázky

Lze ukončit pracovní poměr z důvodu hrubého porušení povinností zaměstnance v době pracovní neschopnosti? Dne 22. 4. 2020 zaměstnanec nepřišel do práce a ten den jsme mu do vlastních rukou odeslali okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu hrubého porušení povinností - neuposlechnutí příkazu nadřízeného a jeho verbální napadení z předchozího dne a následně neomluvená absence. Toto ukončení bylo zaměstnanci zasláno do vlastních rukou, které převzal 24. 4. 2020. Tento den bych považovala za ukončení pracovního poměru, ale protože nám bylo doručeno elektronicky oznámení o pracovní neschopnosti od 22. 4. 2020, tak si nejsem jista, jestli opravdu končí pracovní poměr převzetím dokumentu dne 24. 4. (Podle dokladů o pracovní neschopnosti je zřejmé, že lékařka vystavila pracovní neschopnost nejdříve od 24. 4, pak přišlo hlášení o opravě počátku neschopnosti od 22. 4.).

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Neslušné chování úředníka a rozvázání pracovního poměru
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby

Související otázky a odpovědi

Sleva na manželku - nepeněžní příjem
Náhrada mzdy za svátek
Paušální daň a dohoda o provedení práce
Výpověď při pracovní neschopnosti
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Ukončení pracovního poměru
Zkušební doba
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Odstupné
Počet měsíců odstupného
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Vrácení odstupného
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Předání zápočtového listu
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Zrušení ve zkušební době

Související předpisy

§ 55, 191 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce