Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnanec je již měsíc v pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů. O víkendu byl několika svědky, včetně zaměstnavatele, viděn na nákupech cca 50 km od svého bydliště. V nákupním centru byl viděn několik hodin. Je možné přistoupit k okamžité výpovědi zaměstnance? Jakým způsobem má být výpověď zaměstnanci předána, pokud je i nadále v pracovní neschopnosti?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Ochranná doba v pracovním právu
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení pracovního poměru
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci

Související pracovní situace

Výpověď
Okamžité zrušení pracovního poměru
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Výpověď při pracovní neschopnosti
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Výpověď podaná zaměstnancem
Okamžité zrušení pracovního poměru
Neomluvená absence
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď pracovní smlouvy
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Okamžité zrušení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny
Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění