Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

Plné znění otázky

Zaměstnanec je již měsíc v pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů. O víkendu byl několika svědky, včetně zaměstnavatele, viděn na nákupech cca 50 km od svého bydliště. V nákupním centru byl viděn několik hodin. Je možné přistoupit k okamžité výpovědi zaměstnance? Jakým způsobem má být výpověď zaměstnanci předána, pokud je i nadále v pracovní neschopnosti?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Okamžité zrušení pracovního poměru
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Skončení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Ukončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Výpověď při pracovní neschopnosti
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Okamžité zrušení pracovního poměru
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Výpověď z důvodu nadbytečnosti a pracovní neschopnost
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Výpověď pracovní smlouvy

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 52, 192, 301a zákona 262/2006 Sb., zákoník práce