Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA

Plné znění otázky

Jaká osvědčení, školení, znalosti atd. a dle čeho musí mít zaměstnanec, který by školil ostatní zaměstnance firmy na zařízení HYRA (hydraulické zdvihací zařízení pro manipulaci s mostními konstrukcemi).

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Úmrtí podnikatele - fyzická osoba
Povinné školení řidičů
Profesní způsobilost řidiče
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Platnost slovenských revizí
OSVČ a bezpečnost práce
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení
Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Krácení dovolené, pracovní úraz

Související články

Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Motivační školení k prevenci rizik
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Řidiči referenti a jejich školení
Školení řidičů motorových vozidel
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 2. část
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Rozsah odpovědnosti zhotovitele za BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Koordinátor BOZP jako odborně způsobilá osoba
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 11. část - Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu

Související předpisy

§ 103 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 11 zákona 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)