Kalkulace nákladů na praní OOPP

Plné znění otázky

Potřebujeme vytvořit kalkulaci na praní pracovních oděvů (OOPP), které si zaměstnanci perou sami doma. Musíme zahrnout položky: spotřeba energie, spotřeba vody, prací prostředky, opotřebení pračky a čas zaměstnance. Jakým způsobem máme do kalkulace zahrnout čas zaměstnance a jak vypočítat opotřebení (amortizaci) pračky?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Náhrada odměny u DPČ
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Použití vlastního vozidla při služební cestě
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pracovní úraz
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti

Související články

Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Předpis zaměstnavatele k ochranným pracovním prostředkům
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Homeworking, trend dnešní doby?
Řidiči referenti a jejich školení
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 3. část

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce