Pes na pracovišti

Plné znění otázky

V administrativní budově mohou pobývat a často pobývají psi zaměstnanců. Nyní nastoupila kolegyně, která trpí alergií na psy. Jaká jsou doporučení pro řešení takovýchto situací? Dotýká se této problematiky některý ze zákonů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Přeplatek mzdy - zápůjčka
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Hasicí přístroj v budově
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Kontrola používání OOPP
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Pracovní úraz
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Pracovní úraz
Příspěvek na ochranné nápoje

Související články

Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Přestávky v práci
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Homeworking a BOZP
Motivační školení k prevenci rizik
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 2. část
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce