Pes na pracovišti

Plné znění otázky

V administrativní budově mohou pobývat a často pobývají psi zaměstnanců. Nyní nastoupila kolegyně, která trpí alergií na psy. Jaká jsou doporučení pro řešení takovýchto situací? Dotýká se této problematiky některý ze zákonů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Přestávky v práci
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Vztah onemocnění bederní páteře k výkonu práce
Nová právní úprava teploty na pracovišti
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Homeworking a BOZP
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 2. část
Motivační školení k prevenci rizik
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Oběhové hospodářství pro udržitelnou budoucnost

Související otázky a odpovědi

Přeplatek mzdy - zápůjčka
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Bezpečnostní listy na pracovišti
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Prevence rizik - nutnost mít odborně způsobilou osobu
Kontrola používání OOPP
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Pracovní úraz
Příspěvek na ochranné nápoje
Výpis ze zdravotní dokumentace
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní postup

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce