Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích

Vydáno: 30 minut čtení

Uklouznutí, zakopnutí a pády jsou celosvětovým problémem a patří mezi nejčastější rizika na pracovišti. Uklouznutí a zakopnutí jsou častou příčinou pracovních úrazů ve všech sektorech ekonomiky. V Evropské unii přibližně čtvrtina pracovních úrazů vznikne právě při uklouznutí nebo zakopnutí. Uklouznutí a zakopnutí jsou častou příčinou pracovních úrazů žen a mohou způsobit vážná zranění, nebo dokonce i smrt. Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít. I malé uklouznutí v práci může mít velký dopad na život žen.

Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Ing.
Jiří
Vala
Ph.D.
1. Příčiny a prevence uklouznutí, zakopnutí a pádů žen na pracovištích
Zaměstnavatel má povinnost dbát na to, aby poskytoval a udržoval bezpečné a zdravé pracoviště.
Musí identifikovat všechna potenciální nebezpečí, vyhodnotit související rizika a následně zavést opatření k odstranění nebo snížení těchto rizik, jak je to proveditelné.
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen nejsou jen o jejich fyzickém zranění.
Následky mohou podstatně ovlivnit kvalitu života žen, práceschopnost a duševní pohodu.
Klíčem k řešení tohoto všudypřítomného problému je pochopení faktorů přispívajících k těmto nehodám a zavedení účinných preventivních opatření.
K uklouznutí a zakopnutí může dojít v jakékoli části pracoviště, uvnitř i venku.
Uklouznutí a zakopnutí vedou k pádům, které mohou skončit vážným poraněním nebo dokonce i smrtí žen.
Mokré podlahy jsou častou příčinou uklouznutí a následných pádů žen v kancelářích a administrativních provozech. Následné náklady pro ženu i jejího zaměstnavatele pak mohou být vysoké.
Existují různé faktory, které přispívají k riziku uklouznutí a zakopnutí.
K uklouznutí obvykle dochází, když dojde ke ztrátě přilnavosti mezi obuví a podlahou.
K tomu běžně dochází, když je mezi obuví a podlahou nečistota.
K zakopnutí dochází, když noha člověka narazí na překážku v cestě člověka, což způsobí ztrátu rovnováhy.
Často není překážka snadno viditelná nebo postřehnutelná.
Následující faktory mohou přispět k riziku uklouznutí a zakopnutí. Obvykle je to kombinace těchto faktorů, které vytvářejí riziko uklouznutí nebo zakopnutí.
Kontaminanty
Kontaminanty lze považovat za cokoli, co skončí na podlaze. Nečistoty mohou být kapalné, jako je voda, olej nebo mastnota, nebo pevné, jako je prach, kovové hobliny, plastové sáčky nebo odřezky.
Důležité:
Zabránění znečištění podlahy je jedním z nejúčinnějších preventivních opatření!
Povrchy podlah
K zabránění uklouznutí musí mít povrch podlahy dostatečnou přilnavost, zejména v prostorech, které mohou být „mokré“ nebo kontaminované.
Čím větší je tloušťka nebo viskozita kontaminantů, tím větší je protiskluznost podlahy potřebná k ochraně proti uklouznutí!
Čištění
Úklid se týká každého pracoviště a každého na pracovišti. Kromě pravidelných úklidů má každý povinnost udržovat pracovní prostor čistý a nést odpovědnost za vlastní úniky.
Podlahy je zapotřebí řádně vyčistit, aby bylo zajištěno, že:
kontaminanty jsou účinně odstraněny,
je zabráněno hromadění zbytků čisticího prostředku,
podlaha nebude příliš kluzká,
podlahy si zachovávají protiskluzové vlastnosti (protiskluzové podlahy).
Překážky a jiná nebezpečí zakopnutí
K pádům nejčastěji dochází z důvodu nerovné podlahy nebo předmětům na podlaze, které nejsou snadno viditelné nebo zaznamenatelné.
Mezi běžné příklady „nízkých překážek“ patří kabely, nerovné okraje podlahy, mřížky nebo kryty, uvolněné rohože nebo kobercové dlaždice a změny úrovně povrchu podlahy.
Pádům lze zabránit:
dobrými úklidovými postupy,
zajištěním podlahy v dobrém stavu, například bez děr, nerovných povrchů, zvlněných okrajů linolea nebo koberců,
vyhnutím se jakýmkoli změnám v úrovni povrchu podlahy, nebo pokud to není možné, zvýrazněním těchto změn,
zajištěním adekvátního skladovacího zařízení a prostorů.
Prostředí včetně osvětlení
Špatné osvětlení a rozptýlení, jako jsou neznámé nebo neočekávané hlasité zvuky, nebo extrémní

Související dokumenty

Související předpisy

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Související články

BOZP mladistvých zaměstnanců
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Řidiči referenti a jejich školení
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Poznámka ke školním úrazům
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Motivační školení k prevenci rizik
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Soudní judikatura k náhradě za ztrátu na výdělku
Jak se ochránit před pokutami při porušování bezpečnosti práce
Pozor na pracovní úrazy
Pracovní úrazy při cestách autem
Odborná způsobilost dle zákona o VTZ
Letní brigády z pohledu BOZP
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností

Související otázky a odpovědi

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Bezpečnostní listy na pracovišti
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Povinné školení řidičů
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Profesní způsobilost řidiče
Hasicí přístroj v budově
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Práce ve ztíženém prostředí
Pracovní úraz a daňový náklad
Nehoda zaviněná mikrospánkem - pracovní úraz
Pracovní úraz
Pracovní úraz ve státní správě, bolestné a ztížení spol. uplatnění
Krácení bolestného