Povinné školení řidičů

Plné znění otázky

Zaměstnanci - řidiči nákladních vozidel, slovenského občanství, který nemá český řidičský průkaz -, končila platnost profesního průkazu řidiče. Dle slovenských předpisů absolvoval na Slovensku povinné školení, které si sám objednal a uhradil, aby mu byl vystaven průkaz řidiče na 5 let. Vše po dohodě se zaměstnavatelem. Jaké daňové dopady budou pro firmu a pro zaměstnance po proplacení tohoto školení a kolkové známky za průkaz zaměstnavatelem zaměstnanci?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Přechod práv a povinností a roční zúčtování daně
Darování plazmy a překážky v práci
Jednorázový benefit - odvod sociálního pojištění
Profesní způsobilost řidiče
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Platnost slovenských revizí
OSVČ a bezpečnost práce
Praktická výuka u těhotných studentek
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Pes na pracovišti
Dopravně psychologické vyšetření a pracovní doba
Hasicí přístroj v budově
Ohrožení nemocí z povolání
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Osvědčení a oprávnění při opravách elektrických zařízení

Související články

Řidiči referenti a jejich školení
Poznámka ke školení v oblasti BOZP
Řízení BOZP v odvětví dopravy a skladování
Problematika školitelů obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem z úhlu pohledu soudních znalců
Motivační školení k prevenci rizik
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
K myšlence celoživotního vzdělávání v BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 11. část - Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovní úrazy při cestách autem
Digitalizace s důrazem na virtuální realitu jako součást vzdělávacích procesů v BOZP
Tři novinky v BOZP, o kterých se příliš neví - 1. část
Nový kompetenční rámec profesionála v oblasti BOZP
Školení řidičů motorových vozidel
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Odborná způsobilost pro pracovní potápění
Uklouznutí, zakopnutí a pády žen na pracovištích
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Úraz pracovní a úraz mimopracovní

Související předpisy

§ 24.2.j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.9.a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů