Hasicí přístroj v budově

Plné znění otázky

Firma s. r. o. vlastní nemovitost, kterou již několik let využívá k podnikatelským účelům. Nyní na žádost BOZP doplnila budovu o nový další hasicí přístroj. Jeho cena je 1 000 Kč. Dle pokynu D-300 je hasicí přístroj součástí budovy, je proto nutné provést u budovy technické zhodnocení a změnit účetní i daňové odpisy? Nejedná se o malé technické zhodnocení?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Náhrada odměny u DPČ
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Bezpečnostní listy na pracovišti
Praktická výuka u těhotných studentek
Pes na pracovišti
Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
BOZP pro společnost přeprodávající pouze zboží
Externí vedoucí pracovník
Povinné školení řidičů
Ohrožení nemocí z povolání
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Umístění požární značky
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Pracovní úraz
Pracovnělékařské služby - prohlídka

Související články

Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Bezpečnost práce strážníků obecní policie
Vůdcovství, komunikace, konzultace a účast zaměstnanců v systémovém řízení BOZP
Homeworking a BOZP
Přestávky v práci
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Homeworking, trend dnešní doby?
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Je možné provádět školení BOZP a PO formou e-learningu?
Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Řidiči referenti a jejich školení
Valná hromada Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Aktuálně z právních předpisů BOZP

Související předpisy

§ 33 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů