Bezpečnostní přestávka - zvláštní právní předpisy

Plné znění otázky

Zákoník práce zmiňuje právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů. O jaké právní předpisy jde?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Příjem za poskytnutí receptur
Cestovné
Výdaje procentem a rozdělení příjmů na spolupracující osobu
Pes na pracovišti
Bezpečnostní listy na pracovišti
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Vrácení a ztráta osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
Hasicí přístroj v budově
Praktická výuka u těhotných studentek
Praní osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP)
Povinnost odkoupit ochranné pomůcky při ukončení poměru
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Použití vlastního vozidla při služební cestě
Povinné školení řidičů
Skladování a nakládání s NCHL
Uložení tlakové nádoby s CO2 u sodobaru
Nákup ochranných pracovních pomůcek zaměstnancem
Ohrožení nemocí z povolání
Profesní způsobilost řidiče
Pracovní postup
Smluvní pokuta za porušení BOZP
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní

Související články

Vliv pracovní doby na bezpečnostní chování zaměstnance
Přestávky v práci
Hodnocení rizik u osamoceně pracujícího zaměstnance
Homeworking a BOZP
Motivační školení k prevenci rizik
Současné trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Mladí lidé a BOZP
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 1. část
Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP
Zákonné povinnosti účastníků právních vztahů v oblasti BOZP, 2. část
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 23. část - Pracovní úrazy a jejich odškodňování
Bezpečnostní přestávky v práci podle nařízení vlády
Sdílené pracoviště dvou zaměstnavatelů
Pandemie, globální výzva pro resilientní systémy BOZP
Několik poznámek k ochranným prostředkům

Související pracovní situace

Bezpečnostní přestávka