OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších

Vydáno: 5 minut čtení

Na dani z příjmu fyzických osob ve většině členských zemí odvedou zaměstnanci nejvyšší „daňovou“ částku ze své mzdy. Jak vysoké je zdanění v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD? Jak se liší efektivní sazba daně z příjmu u podprůměrných, průměrných a nadprůměrných mezd?

Efektivní sazba daně z příjmu je procentní vyjádření vypočtené daně z příjmu fyzických osob v porovnání s dosahovanou hrubou mzdou. Efektivní sazba daně z příjmu je nižší než daňová sazba (daňové sazby), neboť při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se v jednotlivých členských zemích OECD uplatňuje buď základní daňová sleva na poplatníka, nebo základní nezdanitelná položka, případně je zavedena nulová sazba daně z příjmu.

Efektivní sazba daně v Česku v roce 2020

Níže v článku máme uvedenu u jednotlivých členských zemí OECD efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob v roce 2020. Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je uvedena u podprůměrné mzdy (67 % průměrné mzdy), průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy (167 % průměrné mzdy). Dle databáze OECD činila průměrná roční hrubá mzda za rok 2020 v Česku 402 261 Kč, měsíčně tedy 33 522 Kč. Níže v tabulce si vypočítáme efektiv

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Konsolidační balíček a mzdy
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
SVJ a odměna členům výboru
Stravné a stravenkový paušál
Ošetřovné pro OSVČ
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Příjem z příležitostné činnosti
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Zdaňování státní a soukromé penze z Velké Británie
Zdanění soukromé penze z Velké Británie?
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Příležitostné zaměstnání
Uznání daňového rezidentství
Smlouva na příležitostný příjem
Dar