OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy

Vydáno: 5 minut čtení

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu, na bankovní účet však obdrží zaměstnanci zpravidla nižší částku, tedy čistou mzdu. V Česku je zaměstnanci mzdovou účetní sraženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a většinou i daň z příjmu fyzických osob. Jak se liší hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance v Česku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD?

Všechny členské země OECD jsou ekonomicky vyspělé, přesto však mají rozdílný přístup k daňové problematice, což dokládá mimo jiné právě i rozdílné zdanění mzdy na straně zaměstnance, které se mezi jednotlivými členskými zeměmi liší až o desítky procent. Pokud je zdanění mzdy na straně zaměstnance nižší, potom obdrží zaměstnanci na bankovní účet ze sjednané hrubé mzdy vyšší částku, mají tedy vyšší čistou mzdu, se kterou mohou volně disponovat a nakupovat zboží a služby.

Daně ze mzdy v Česku v roce 2021

V Česku je zaměstnancům z hrubé mzdy jejich zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Konsolidační balíček a mzdy
OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
SVJ a odměna členům výboru
Stravné a stravenkový paušál
Ošetřovné pro OSVČ
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Příjem z příležitostné činnosti
Dotace na mzdy
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Zdaňování státní a soukromé penze z Velké Británie
Zdanění soukromé penze z Velké Británie?
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Příležitostné zaměstnání
Uznání daňového rezidentství