Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí

Vydáno: 15 minut čtení

Na podzim loňského roku proběhly volby do zastupitelstev obcí. V souvislosti se zvolením nových obecních zastupitelstev vyvstávají některé otázky týkající se právní úpravy odměňování a dalších právních nároků jejich členů. Stručné shrnutí odpovědí na tyto otázky je zaměřené na právní úpravu obsaženou v zákoně o obcích, s ohledem na obdobnou právní úpravu je však odpovědi možné vztáhnout i na členy zastupitelstev krajů a hlavního města Prahy.

Uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva obce

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením (ke zvolení přitom dochází ukončením hlasování). Zákon o obcích rozlišuje členy zastupitelstva obce uvolněné a neuvolněné. Uvolněnými členy zastupitelstva jsou členové zastupitelstva zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni. Ostatní členové zastupitelstva jsou neuvolněnými členy zastupitelstva. Rozhodnutí o tom, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění, je ve vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. Z toho vyplývá, že v okamžiku vzniku mandátu jsou všichni noví členové zastupitelstva neuvolnění. O uvolnění pro konkrétní funkce může zastupitelstvo rozhodnout nejdříve na svém ustavujícím zasedání.

Zastupitelstvu obce je rovněž vyhrazeno volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce, jakož i zřizovat a rušit výbory zastupitelstva a volit jejich předsedy a další členy.

V závislosti na tom, zda je člen zastupitelstva uvolněný nebo neuvolněný, zákon o obcích rozdílně upravuje jeho nárok na odměnu za výkon funkce. Pouze uvolnění členové zastupitelstva mají na odměnu ze zákona právní nárok. Neuvolnění členové zastupitelstva přímo ze zákona nárok na odměnu nemají. Odměna za výkon funkce jim náleží, jen rozhodne-li o tom zastupitelstvo. Jedinou výjimkou je neuvolněný starosta, který má přímo ze zákona nárok na odměnu v minimální výši odpovídající 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi.

Výše odměny člena zastupitelstva obce

Výši odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výši odměn neuvolněných členů zastupitelstev stanoví prováděcí

Související dokumenty

Související články

Odměna z dohody o provedení práce
Odměna z dohody o provedení práce
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Za stejnou práci stejná odměna
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Odměňování zaměstnanců
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci

Související předpisy

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
202/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
99/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem
(Ne)rovné zacházení v oblasti odměňování

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Snížení základu daně: úvěr
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Odměna v době mateřské dovolené
Příležitostné zaměstnání
Odměna jednatele
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele
Předčasný důchod bez výplaty
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Odměna k životnímu jubileu
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Odměna – pracovní výročí
Odvody z odměny k pracovnímu výročí
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance