Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum

Plné znění otázky

Je možné poskytovat zaměstnancům, kteří dosáhnou pracovního výročí či životního jubilea, nepeněžní benefit ze sociálního fondu v souladu se ZDP (tzn. rekreace, vstupenky do divadla, pořízení zboží nebo služeb zdravotního nebo léčebného charakteru atd.) jako daňově uznatelné plnění, samozřejmě při dodržení ročního limitu 21 983 Kč na zaměstnance? Jsme územně samosprávný celek, pravidla FKSP se nás netýkají, máme vytvořen sociální fond, máme uzavřenou kolektivní smlouvu, v té bychom to samozřejmě náležitě ošetřili.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Trest vyhoštění cizince
Vstupní lékařská prohlídka
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

Náležitosti mzdového listu
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Obliba home-office v Evropě roste
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Krácení dovolené za rok 2020 při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Daňové zvýhodnění na dítě od 26 let
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Zaměstnanecké benefity
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Zaměstnanecké výhody – stravování
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů