Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou

Plné znění otázky

Zaměstnankyně, která je nyní na rodičovské dovolené, se dohodla se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou. Jak to bude s nárokem na dovolenou? Průběh roku 2020: 1. 1. - 26. 3. 2020 - čerpala mateřskou, 27. 3. - 19. 5. 2020 čerpala dovolenou, 20. 5. - 31. 10. 2020 čerpá rodičovskou. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Čerpání dovolené

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Co přináší novela zákoníku práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Exekuce a odstupné
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání syna ve firmě otce a sleva na dítě
Odměny členů statutárních orgánů
ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou za rok 2021
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Neomluvená absence a krácení dovolené
Ukončení pracovního poměru - absence
Neproplacená dovolená
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Odstupné, nevyčerpané dovolená

Související předpisy

§ 212. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 216.2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 217.5 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 222.4 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 223.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce