Výpovědní doba/nárok na dovolenou

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl odvolán z pracovního místa vedoucího zaměstnance, zároveň mu zaměstnavatel oznámil, že pro něj dále nemá vhodnou práci odpovídající zejména jeho kvalifikaci. Takže po dobu výpovědní doby, která bude dle smlouvy trvat 9 měsíců, mu bude plynout náhrada mzdy (překážky ze strany zaměstnavatele). Výpověď z pracovního poměru byla předána (oboustranně podepsána) 3. 12. 2019, překážky ze strany zaměstnavatele od 4. 12. 2019 do 30. 9. 2020. Bude mít nárok na dovolenou po dobu výpovědní doby 1-9/2020 a případně kolik dnů? Nárok ve firmě je 25 dnů/rok dovolené.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výkon funkce jednatele
Vliv paušálních výdajů na pohonné hmoty na vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění
Povinnost podat přiznání k DPFO
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Ukončení pracovního poměru - absence
Neomluvená absence a krácení dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Nárok na dovolenou
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Nárok na dovolenou za rok 2021
Sjednání více pracovních poměrů
Výpověď pracovní smlouvy

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Co přináší novela zákoníku práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Skončení pracovního poměru
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Dovolená versus překážky v práci
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce