Výpovědní doba/nárok na dovolenou

Plné znění otázky

Zaměstnanec byl odvolán z pracovního místa vedoucího zaměstnance, zároveň mu zaměstnavatel oznámil, že pro něj dále nemá vhodnou práci odpovídající zejména jeho kvalifikaci. Takže po dobu výpovědní doby, která bude dle smlouvy trvat 9 měsíců, mu bude plynout náhrada mzdy (překážky ze strany zaměstnavatele). Výpověď z pracovního poměru byla předána (oboustranně podepsána) 3. 12. 2019, překážky ze strany zaměstnavatele od 4. 12. 2019 do 30. 9. 2020. Bude mít nárok na dovolenou po dobu výpovědní doby 1-9/2020 a případně kolik dnů? Nárok ve firmě je 25 dnů/rok dovolené.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výpověď
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Poměrná část dovolené

Související články

Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení pracovního poměru
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné

Související otázky a odpovědi

Výkon funkce jednatele
Vliv paušálních výdajů na pohonné hmoty na vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění
Povinnost podat přiznání k DPFO
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Ukončení pracovního poměru - absence
Exekuce
Neomluvená absence a krácení dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Neproplacená dovolená
Nárok na dovolenou za rok 2021
Sjednání více pracovních poměrů

Související předpisy

§ 208, 212, 216, 348 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce