Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená

Plné znění otázky

Pracovní poměr zaměstnance byl ukončen 31. 10. 2018 výpovědí ze strany zaměstnavatele, ale na základě potvrzení soudu došlo ze strany zaměstnavatele k neplatnému rozvázání tohoto pracovního poměru. Zaměstnanec na svém zaměstnávání trval. V 7/2020 se vrátil zpět do zaměstnání. Za období 11/2018 – 6/2020 mu bude poskytnuta náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Vznikl zaměstnanci za toto období (10/2018 – 6/2020) nárok na dovolenou? Při výstupu mu byla vypořádána dovolená do 10/2018. V případě, že vznikl, jak s touto dovolenou naložit: Je možné celý nárok této dovolené zaměstnanci určit k vyčerpání v roce 2020 – je k tomuto nutná písemná žádost zaměstnance o převedení této dovolené? Může zaměstnavatel o převedení dovolené rozhodnout i bez žádosti zaměstnance? Jak postupovat v případě, že zaměstnanec o toto nepožádá?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál - prokurista
Příjmy z Chorvatska
Ukončení pracovního poměru
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Nárok na dovolenou
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Nárok na dovolenou za rok 2021
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Ukončení pracovního poměru - absence
Neomluvená absence a krácení dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Exekuce
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Odstupné
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Odstupné a zdravotní pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce