Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného

Vydáno: 18 minut čtení

Jedním z plnění, kterého se zaměstnanci dostává v souvislosti se skončením pracovního poměru, je odstupné. Jeho účelem je dle judikatury Nejvyššího soudu kompenzovat zaměstnanci v zákonem vymezených případech nepříznivé důsledky spojené se skončením pracovního poměru. Skončení některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr právo zaměstnance na odstupné nezakládá.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje případy, s nimiž je právo zaměstnance na odstupné spojeno, stejně jako jeho minimální výši. Zapomínat nelze však ani na to, že zmíněný právní předpis povinuje zaměstnance za určitých podmínek poskytnuté odstupné zaměstnavateli vrátit.

Z ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, oba ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že odstupné, na které vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, se do vyměřovacího základu pro odvod příslušného pojistného nezahrnuje.

Právní úprava odstupného, natožpak jeho vrácení, vyvolává mezi zaměstnavateli řadu otázek. Chybuje se rovněž v tom, kdy se pojistné z příslušného plnění odvádí, a kdy ne. V následujících řádcích se budeme snažit na některé vybrané otázky odpovědět, a to z pohledu pracovněprávní úpravy, právní úpravy pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Jednotlivým otázkám předchází základní vstupní informace týkající se odstupného a jeho případného vrácení.

Právo na odstupné

Právo na odstupné vzniká zaměstnanci ze zákona v souvislosti se skončením pracovního poměru způsoby a z důvodů uvedených v ustanovení § 67 odst. 1 a 2 a § 339a zákoníku práce.

V prvním případě byl pracovní poměr rozvázán výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (tzv. organizační důvody) nebo z důvodu popsaného v ustanovení § 52 písm. d) téhož právního předpisu (dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo ohrožení touto n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Odstupné
Dovolená po mateřské dovolené
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Zaměstnavatelé a důležitost minima ve zdravotním pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Odstupné a zdravotní pojištění
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Související otázky a odpovědi

Odstupné
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Neomluvená absence a krácení dovolené
Konkurenční doložka
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní