Plné znění otázky

Zaměstnanec skončil pracovní poměr a je u něho vedena exekuce. Mohu mu srazit přečerpanou dovolenou a ze snížené čisté mzdy o tuto dovolenou vypočítat srážku na exekuci? Mohu mu srazit přečerpanou dovolenou i v případě, kdy by mu po snížení čisté mzdy o tuto dovolenou nezůstala nezabavitelná částka 6 154 Kč?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Související články

Exekuce a odstupné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Exekuce/odstupné
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Poslední mzda zaměstnance – při nemoci, neplaceném volnu a přečerpání dovolené
Nařízená dovolená a dlouhodobá pracovní neschopnost
Neproplacená dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Přečerpaná dovolená
Exekuce a odstupné
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Dohoda o provedení práce a exekuce
Exekuce na zaměstnance
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Neomluvená absence zaměstnance
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 148. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 149 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce