Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění

Vydáno: 19 minut čtení

V souvislosti s pandemií koronaviru nemůžeme vyloučit případy, kdy bude docházet k hromadnému propouštění proto, že zaměstnavatelé nebudou mít pro zaměstnance práci nebo odbyt na vyrobenou produkci, anebo nebude zájem o jimi poskytované služby.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), umožňuje zaměstnavateli regulovat (optimalizovat) počet svých zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby tyto atributy odpovídaly potřebám trhu. V této souvislosti je pravdou, že někdy postačí rozvázat pracovní poměr s několika málo zaměstnanci, jindy jsou však zaměstnavatelé nuceni v důsledku objektivních (nebo také subjektivních) důvodů propustit desítky či dokonce stovky zaměstnanců.

Problematika hromadného propouštění je upravena v § 62 a § 63 zákoníku práce, kdy jde o transpozici směrnice Rady 98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států k hromadnému propouštění do právního řádu České republiky.

Kdy se jedná o hromadné propouštění

Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z organizačních důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nejméně:

  1. 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců,
  2. 10% zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo
  3. 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců.

Do těchto limitů se započítávají pouze zaměstnanci, jejichž pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodu uvedeného v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

V této souvislosti lze konstatovat, že pro účel hromadného propouštění není například účinný důvod rozvázání pracovního poměru podle § 52 písm. f) zákoníku práce (nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce). Taktéž se nebere v úvahu skončení pracovního poměru uplyn

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Hromadné propouštění
Hromadné propouštění v praxi
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
134/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou

Související otázky a odpovědi

Odstupné
Neomluvená absence a krácení dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Konkurenční doložka
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Výpověď ze strany zaměstnavatele - prodloužení výpovědní doby o dobu nemoci
Zdravotní pojištění
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP