Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání

Plné znění otázky

Má zaměstnanec nárok na dovolenou za říjen, když končí pracovní poměr 20. 10.?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související otázky a odpovědi

Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Ukončení pracovního poměru - absence
Neomluvená absence a krácení dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Nárok na dovolenou
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Nárok na dovolenou za rok 2021
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce