Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnankyni bude ukončen v měsíci listopadu pracovní poměr. Od roku 2011 byla na mateřské a rodičovské dovolené, které na sebe navazovaly (2 děti). Po skončení mateřských dovolených si nezažádala o proplacení dovolené, proto se dovolená bude krátit. Před nástupem na 1. mateřskou pracovala na zkrácený úvazek 4 h/5 dní v týdnu za 5 000 Kč měsíčně. Pro výpočet pravděpodobného hodinového výdělku (PHV) by se přihlédlo ke druhému čtvrtletí (7-9/2017), ve kterém bylo 65 pracovních dnů. Dále by se postupovalo: 65 x 4 h = 260, 15 000/260 = 57,692 Kč/hod. Je možné takto postupovat nebo se musí dodržet minimální hodinová mzda 66 Kč/hod či jiná? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Exekuce a odstupné
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Neproplacená dovolená
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou a čerpání dovolené
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Přečerpaná dovolená z důvodu snížení úvazku
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Proplacení dovolené
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Exekuce
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená

Související předpisy

§ 222, 351-362 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce