Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnankyni bude ukončen v měsíci listopadu pracovní poměr. Od roku 2011 byla na mateřské a rodičovské dovolené, které na sebe navazovaly (2 děti). Po skončení mateřských dovolených si nezažádala o proplacení dovolené, proto se dovolená bude krátit. Před nástupem na 1. mateřskou pracovala na zkrácený úvazek 4 h/5 dní v týdnu za 5 000 Kč měsíčně. Pro výpočet pravděpodobného hodinového výdělku (PHV) by se přihlédlo ke druhému čtvrtletí (7-9/2017), ve kterém bylo 65 pracovních dnů. Dále by se postupovalo: 65 x 4 h = 260, 15 000/260 = 57,692 Kč/hod. Je možné takto postupovat nebo se musí dodržet minimální hodinová mzda 66 Kč/hod či jiná? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Exekuce a odstupné
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené

Související otázky a odpovědi

Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Náhrada mzdy za dovolenou při změně délky směny
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Náhrada mzdy za dovolenou při nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Proplacení dovolené
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Exekuce
Nedostatek dovolené na celozávodní dovolenou
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Navýšení mzdy
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce