Zrušení pracovního poměru – fikce doručení

Plné znění otázky

Který den se považuje za den ukončení pracovního poměru v případě, kdy dojde ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době? Jde o zahraniční pracovníky, kteří utečou a my jim zasíláme poštou toto ukončení. Mám za to, že je to den doručení (vrácenky z pošty). V některých případech ale toto doručení trvá dlouho – ve mzdě pak uvádíme neomluvenou nepřítomnost, platíme tak (než se nám dodejka vrátí) za ně zdravotní pojištění. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba pojištění (příspěvková, povinná)

Související články

Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce

Související otázky a odpovědi

Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Doplnění dotazu "Dohoda o pracovní činnosti" z 9. 6. 2017 (ID 19564)
Pracovnělékařské služby
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Odstupné
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Neomluvená absence a krácení dovolené
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Konkurenční doložka
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ

Související předpisy

§ 334-337 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce