Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost

Plné znění otázky

Zaměstnanec v roce 2021 nenastoupil do zaměstnaní.Od 1. 1. 2021 do 18. 1. 2021 byl na ošetřovném z důvodu uzavření škol a 19. 1. 2021 nastoupil na nemocenskou do 30. 4. 2021, pak ukončil pracovní poměr. Má nárok na poměrnou část dovolené v roce 2021? 

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Čerpání dovolené
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Co přináší novela zákoníku práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Exekuce a odstupné
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného

Související otázky a odpovědi

Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Danění knih
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Nárok na dovolenou za rok 2021
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Neomluvená absence a krácení dovolené
Ukončení pracovního poměru - absence
Neproplacená dovolená
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Doručování u ukončení dočasného přidělení

Související předpisy

§ 211 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce