Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnavatel se dohodl se zaměstnankyní na ukončení pracovního poměru po skončení rodičovské dovolené. Pracovní poměr by měl skončit k 20. 11. 2017, protože do 19. 11. 2017 zaměstnankyně zažádala o rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. Na rodičovské dovolené je od 16. 4. 2015. Po skončení mateřské dovolené zaměstnankyně nezažádala o čerpání dovolené. Při skončení pracovního poměru přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou. Dovolená ve výši 12 dní, kterou nečerpala, by se jí měla krátit. Jaká bude přesná výše dovolené k proplacení? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výkon práce pro účely dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Exekuce a odstupné
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného

Související otázky a odpovědi

Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Neproplacená dovolená
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Neomluvená absence a krácení dovolené
Ukončení pracovního poměru - absence
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Nárok na dovolenou za rok 2021

Související předpisy

§ 211-233 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce