Příspěvek z FKSP na rekreaci

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace ÚSC a poskytli jsme příspěvek z FKSP na rekreaci zaměstnanci v zahraničí, která se měla uskutečnit v červenci 2020. V souvislosti s opatřeními proti COVID-19 cestovní kancelář rekreaci zrušila a poskytla zaměstnanci voucher platný do 31. 8. 2021. Zaměstnanec tedy tento voucher využije až v následujícím kalendářním roce, musí příspěvek z FKSP určený na rok 2020 organizaci vrátit? Lze příspěvek z FKSP na rok 2021 poskytnout již v roce 2020?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Odměna z dohody o provedení práce
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia

Související otázky a odpovědi

ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Podíly na zisku a program Antivirus
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
FKSP – Rekreace - placení
Stravenky - příspěvek z FKSP
Odměna při přiznání starobního důchodu
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
FKSP – alkohol jako občerstvení
Izolačka a základ pro tvorbu přídělu do FKSP
Odměna k životnímu jubileu
FKSP - věcné dary
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Příspěvek na dopravu z FKSP
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Předčasný důchod bez výplaty
Dovolená, čerpání FKSP
Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy
Pracovní výročí ve školství
FKSP a produkty na stáří

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb