FKSP – Rekreace - placení

Plné znění otázky

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Můžeme svému zaměstnanci uhradit fakturu za rekreaci i v hotovosti? Dovolená a rekreace (§ 8) Z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na dovolenou, včetně rehabilitace a lázeňské léčby, rekreační pobyty ve vlastních zařízeních nebo pořízených od jiných organizačních složek státu nebo od právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i v zahraničí. Příspěvek z fondu může získat zaměstnanec, který je v pracovním poměru déle než jeden rok a jeho rodinní příslušníci. Příspěvek lze čerpat pouze bezhotovostně, a to ve výši Kč 3 600 na 1 zaměstnance a 1 rok. Podmínkou je faktura, vystavená na adresu zaměstnavatele. Zaměstnanec nejdříve uhradí zaměstnavateli rozdíl mezi částkou na faktuře a nárokovým příspěvkem z FKSP. Následně uhradí zaměstnavatel celou fakturu. Přispíváno může být pouze na akce, které organizuje, spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizace zaměstnavatel. Zaměstnanci, kteří budou čerpat tento příspěvek, nemohou využívat příspěvku na penzijní připojištění a obráceně. Příspěvek je možno uplatnit nejpozději do 10. prosince daného roku. Nyní v období koronaviru mají zaměstnanci strach si dovolenou zamlouvat dopředu. Bylo by možné nechat vystavit fakturu na zaměstnavatele a uhradit ji v hotovosti? Velmi Vám děkuji za odpověď.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Za stejnou práci stejná odměna
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci

Související otázky a odpovědi

Dovolená v nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Dovolená v den svátku podle novely zákoníku práce
Úprava,doplnění náplně práce
Příspěvek z FKSP na rekreaci
Odměna při přiznání starobního důchodu
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
FKSP - věcné dary
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
FKSP – alkohol jako občerstvení
Dovolená, čerpání FKSP
Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy
Pracovní výročí ve školství
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
FKSP a produkty na stáří
Zaměstnanecké výhody – stravování
Čerpání prostředků z FKSP
Předčasný důchod bez výplaty
FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
FKSP – zásady čerpání - dary

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb