Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP

Plné znění otázky

1. CK nabídne zaměstnanci voucher - vrací zaměstnanec zaměstnavateli příspěvek z FKSP?

2. CK vrátí peníze na účet zaměstnavatele v nižší částce, než byl čerpaný příspěvek /s odečtením stornopoplatku/ - musí doplatit zaměstnanec rozdíl poskytnutého příspěvku z FKSP?

3. Zaměstnanec sám zruší dovolenou - musí vrátit čerpaný příspěvek do FKSP?

4. zaměstnanec požádá CK po 31. 8. 2021 o vrácení částky (za voucher) - musí vrátit příspěvek za rok 2020 do FKSP?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Obliba home-office v Evropě roste
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Za stejnou práci stejná odměna
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech

Související otázky a odpovědi

Životní pojištění - dvakrát v jednom roce poskytnutý příspěvek zaměstnavatele
Použití soukromého automobilu OSVČ
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Příspěvek z FKSP na rekreaci
Dovolená, čerpání FKSP
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek na dopravu z FKSP
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Vyplacení sociální výpomoci z FKSP
Stravenky - příspěvek z FKSP
Nárok na dar z FKSP
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
FKSP – Rekreace - placení
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
FKSP
FKSP
Odměna k životnímu jubileu
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Dárky pro zaměstnance

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
89/2012 Sb. občanský zákoník