Izolačka a základ pro tvorbu přídělu do FKSP

Plné znění otázky

Nově od 1. 3. 2021 vyplácíme „izolačku“ jak u pracovních poměrů, tak u dohod o pracovní činnosti. Bude tato dávka základem pro tvorbu přídělu do FKSP?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Mimořádné studium tzv. nultého ročníku vysoké školy jako náhradní doba důchodového pojištění
Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě
Vrácení přeplatku na dani z přiznání k dani z příjmů FO
Příspěvek z FKSP na rekreaci
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Příspěvek na dopravu z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
Zaměstnání malého rozsahu
FKSP - věcné dary
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Čerpání FKSP
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Sociální fond - čerpání
Rekreace z FKSP - DPH
Dovolená, čerpání FKSP

Související články

Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Za stejnou práci stejná odměna
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Kontrola zdaňování příjmů
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání

Související pracovní situace

Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě