„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace

Plné znění otázky

Umožňuje vyhláška č. 114/2002 Sb., aby zřizovatel (město) přidělil příspěvkové organizaci do FKSP více, než činí základní příděl, a to každoročně?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Homeworking a BOZP
Kontrola zdaňování příjmů
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Daňové aktuality
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené
Daňový nerezident ČR
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Odměna při přiznání starobního důchodu
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
FKSP – alkohol jako občerstvení
FKSP - věcné dary
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy
Pracovní výročí ve školství
Zaměstnanecké výhody – stravování
FKSP a produkty na stáří
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Čerpání prostředků z FKSP
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Stravenky - příspěvek z FKSP
Předčasný důchod bez výplaty
FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
FKSP
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb