Stravenky - příspěvek z FKSP

Plné znění otázky

Je možné i nadále poskytovat zaměstnanci příspěvek na stravenku z FKSP? Příklad stravenky v hodnotě 80 Kč, z toho 45 Kč příspěvek z FKSP a 35 Kč z nákladů ústavu? A je nutné, aby zaměstnanec měl finanční spoluúčast na stravence?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Stravování zaměstnanců
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Za stejnou práci stejná odměna
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Kontrola zdaňování příjmů
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days

Související otázky a odpovědi

Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dodatek k dohodě o provedení práce
Průměr pro proplacenou dovolenou při ukončení pracovního poměru
Příspěvek na dopravu z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Příspěvek z FKSP na rekreaci
Odměna k životnímu jubileu
Předčasný důchod bez výplaty
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Příjmy ze závislé činnosti - daňová uznatelnost čerpání FKSP
Odměna při přiznání starobního důchodu
Vyplacení sociální výpomoci z FKSP
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Nárok na dar z FKSP
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
FKSP – Rekreace - placení
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
FKSP
Izolačka a základ pro tvorbu přídělu do FKSP

Související předpisy

218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky