Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19

Plné znění otázky

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V letošním roce 2020 jsme z fondu FKSP poskytli našim zaměstnancům příspěvek na rekreaci. Jak máme postupovat v současné situaci, kdy jsou rekreace kvůli koronaviru rušeny? Máme po zaměstnancích požadovat vrácení příspěvku? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Obliba home-office v Evropě roste
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé

Související otázky a odpovědi

Daňové výdaje k ostatním příjmům dle § 10 ZDP
Příspěvek z FKSP na rekreaci
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
Zaměstnanecké výhody – stravování
Odměna při přiznání starobního důchodu
Čerpání FKSP příspěvkové organizace na Fokus Passy
FKSP
Počítání lhůty - krácení příspěvku ze sociálního fondu
FKSP – alkohol jako občerstvení
Danění poukázek Cadhoc
FKSP – příspěvek organizace na penzijní připojištění
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Zaměstnání malého rozsahu
FKSP - věcné dary
FKSP – zásady čerpání - dary
FKSP – Rekreace - placení

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník