Pracovní výročí ve školství

Plné znění otázky

Zaměstnankyně, která v naší organizaci pracuje od 1. 9. 2016, žádá z FKSP finanční dar k 40. pracovnímu výročí ve školství. Dle doloženého průběhu zaměstnání vyplývá, že začala pracovat ve školství 1. 7. 1978. V průběhu let do roku 2018 byla 3x na mateřské dovolené (celkem 8,5 let), 1x evidována na ÚP (31. 5. 2000 - 27. 8. 2000) a 1x uvádí OSVČ (1. 7. 2014 - 7. 9. 2014). Dle přehledu - splňuje odpracovaných 40 let ve školství? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Za stejnou práci stejná odměna
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days

Související otázky a odpovědi

FKSP - věcné dary
Čerpání FKSP - vánoční přání pro důchodce
Odměna při přiznání starobního důchodu
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – zásady čerpání - dary
FKSP – Rekreace - placení
Odměna k životnímu jubileu
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance
FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
FKSP – alkohol jako občerstvení
Čerpání FKSP
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Rekreace z FKSP - DPH
Dárkové poukazy z FKSP
Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb