Stornopoplatky z dovolené a sociální fond

Plné znění otázky

Zaměstnanci ruší z vlastního rozhodnutí (prozatím bez objektivních příčin) zájezdy a rekreace, které byly hrazeny ze sociálního fondu. Cestovní kanceláře vrací zpět na účet sociálního fondu částky ponížené o stornopoplatky. Podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmu osvobozeny mj. nepeněžní příspěvky na rekreaci a zájezdy zaměstnavatelem zaměstnanci. Je možné stornopoplatek ponechat jako osvobozený výdaj sociálního fondu? Nebo je nutné výši stornopoplatku dodanit, popř. nechat jej uhradit zaměstnance zpět na jeho osobní účet sociálního fondu? Vnitřní předpis o čerpání sociálního fondu tuto problematiku nijak neřeší.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Související články

Obliba home-office v Evropě roste
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Odměna z dohody o provedení práce
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Za stejnou práci stejná odměna
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře

Související otázky a odpovědi

Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Dar dítěti zaměstnance
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Odměna k životnímu jubileu
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Dárky pro zaměstnance
Danění poukázek Cadhoc
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Zaměstnanecké výhody – stravování
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Předčasný důchod bez výplaty
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč

Související předpisy

§ 6. 9. d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů