FKSP – alkohol jako občerstvení

Plné znění otázky

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Pro své zaměstnance pořádáme různé kulturní akce hrazené z FKSP. Jednou z akcí je např. akce na závěr školního roku, kde zaměstnancům poskytujeme občerstvení. Můžeme na tuto akci zakoupit z prostředků FKSP i alkoholické pivo, případně víno? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Kontrola zdaňování příjmů
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací

Související otázky a odpovědi

Danění knih
Podpora prodeje - věcné dary
Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
Odměna při přiznání starobního důchodu
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
FKSP - věcné dary
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy
Pracovní výročí ve školství
Zaměstnanecké výhody – stravování
FKSP a produkty na stáří
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Čerpání prostředků z FKSP
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Stravenky - příspěvek z FKSP
Předčasný důchod bez výplaty
FKSP - nepeněžní dar pomocí poukázek Unišek+FKSP
FKSP
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb