Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury

Vydáno: 18 minut čtení

Budoucnost práce stojí na čtyřech pilířích: flexibilita, efektivita, udržitelnost a schopnost se učit. HR se může zcela redefinovat jako strategický a lidský partner byznysu.

V nynější době pandemie a mnohých vládních opatření probíhá unikátní změna pracovní kultury. Flexibilita a spolupráce na dálku budou běžnou součástí pracovního prostředí. Nebude jeden jediný nový normál. Vzniknou různé modely pracovních prostředí, ale vždy se nejspíš bude jednat o kombinaci různých forem. Fyzická práce, hybridní práce – někdy z domova (odhaduji dva dny v týdnu), někdy na pracovišti, a nakonec 100% vzdálená práce. Pravděpodobně v každé firmě budou kombinace všech těchto forem a vznikne to, čemu říkáme flexi kultura – prostředí připravené pracovat a spolupracovat efektivně s využitím všech těchto forem.

Pracoviště budoucnosti je tedy hybridní – kombinuje spolupráci v kanceláři, na pracovišti a na dálku. Navíc je velice dynamické, jelikož místo, odkud pracujeme, se mění podle potřeb. Flexibilita nám umožňuje reagovat na potřeby jednotlivých činností, ale i osobní preference. A to přináší mnohé benefity do života lidí. Abychom to zvládli a využili všechny tyto benefity, bude třeba učení na všech úrovních: zaměstnanci, manažeři, týmy i celé organizace.

HR stojí před nevídanou výzvou, jak transformovat firmy k flexibilní kultuře, která je maximálně efektivní i dlouhodobě udržitelná. Zároveň je tato situace pro celý obor HR obrovskou příležitostí redefinovat se jako strategický i lidský partner byznysu. Nepromarněme to, náš obor si to zaslouží.

V tomto článku nastíním klíčové kroky, které jsou nezbytné pro úspěšnou cestu k efektivní flexibilní kultuře. Všechny poznatky zde uvedené stojí na unikátním průzkumu1) a zkušenostech z cca 60 projektů.

Flexibilní zaměstnávání vs. flexibilní kultura

Vyjasnění pojmů

Flexibilita práce zahrnuje: flexibilitu místa (práce na dálku, home office a remote týmy), flexibilitu času (pružná pracovní doba, flexi plánování směn), flexibilita množství práce (částečné úvazky a sdílené pozice), flexibilita formy spolupráce (HPP, DPP, DPČ, ŽL apod.). Flexibilní pracovní kultura umí s těmito nástroji pracovat a využívat je efektivně.

Proč flexibilní kultura

Flexibilní pracovní kultura umožňuje práci v hybridním a remote prostředí. Stoprocentně využívá dostupné technologie. Stojí na hodnocení výkonu podle výsledku. Dává lidem efektivní možnosti volby. Flexibilita je jeden ze tří hlavních požadavků při volbě zaměstnavatele a je součástí strategie více než 70

Související dokumenty

Související články

Homeworking, trend dnešní doby?
Možné přístupy k řešení práce formou home office
BOZP při práci formou home office
Obliba home-office v Evropě roste
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 18. část - Home office z pohledu BOZP
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Daňové aktuality
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravenkový paušál

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků

Související otázky a odpovědi

Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Mobilní telefon za odměnu
Cash car allowance - měsíční příspěvek zaměstnavatele na pořízení auta
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Příspěvek na penzijní připojištění
Stravenky
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Čerpání FKSP
Příspěvek na rekreaci
Nárok na stravné - jak se počítají hodiny při ne-/nároku
Vnitřní předpis na poskytování benefitů zaměstnancům
Obědy zaměstnanců - nárok
Daňová uznatelnost poukázek
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Dárková cestovní poukázka