Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury

Vydáno: 18 minut čtení

Budoucnost práce stojí na čtyřech pilířích: flexibilita, efektivita, udržitelnost a schopnost se učit. HR se může zcela redefinovat jako strategický a lidský partner byznysu.

V nynější době pandemie a mnohých vládních opatření probíhá unikátní změna pracovní kultury. Flexibilita a spolupráce na dálku budou běžnou součástí pracovního prostředí. Nebude jeden jediný nový normál. Vzniknou různé modely pracovních prostředí, ale vždy se nejspíš bude jednat o kombinaci různých forem. Fyzická práce, hybridní práce – někdy z domova (odhaduji dva dny v týdnu), někdy na pracovišti, a nakonec 100% vzdálená práce. Pravděpodobně v každé firmě budou kombinace všech těchto forem a vznikne to, čemu říkáme flexi kultura – prostředí připravené pracovat a spolupracovat efektivně s využitím všech těchto forem.

Pracoviště budoucnosti je tedy hybridní – kombinuje spolupráci v kanceláři, na pracovišti a na dálku. Navíc je velice dynamické, jelikož místo, odkud pracujeme, se mění podle potřeb. Flexibilita nám umožňuje reagovat na potřeby jednotlivých činností, ale i osobní preference. A to přináší mnohé benefity do života lidí. Abychom to zvládli a využili všechny tyto benefity, bude třeba učení na všech úrovních: zaměstnanci, manažeři, týmy i celé organizace.

HR stojí před nevídanou výzvou, jak transformovat firmy k flexibilní kultuře, která je maximálně efektivní i dlouhodobě udržitelná. Zároveň je tato situace pro celý obor HR obrovskou příležitostí redefinovat se jako strategický i lidský partner byznysu. Nepromarněme to, náš obor si to zaslouží.

V tomto článku nastíním klíčové kroky, které jsou nezbytné pro úspěšnou cestu k efektivní flexibilní kultuře. Všechny poznatky zde uvedené stojí na unikátním průzkumu1) a zkušenostech z cca 60 projektů.

Flexibilní zaměstnávání vs. flexibilní kultura

Vyjasnění pojmů

Flexibilita práce zahrnuje: flexibilitu místa (práce na dálku, home office a remote týmy), flexibilitu času (pružná pracovní doba, flexi plánování směn), flexibilita množství práce (částečné úvazky a sdílené pozice), flexibilita formy spolupráce (HPP, DPP, DPČ, ŽL apod.). Flexibilní pracovní kultura umí s těmito nástroji pracovat a využívat je efektivně.

Proč flexibilní kultura

Flexibilní pracovní kultura umožňuje práci v hybridním a remote prostředí. Stoprocentně využívá dostupné technologie. Stojí na hodnocení výkonu podle výsledku. Dává lidem efektivní možnosti volby. Flexibilita je jeden ze tří hlavních požadavků při volbě zaměstnavatele a je součástí strategie více než 70

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Homeworking, trend dnešní doby?
Možné přístupy k řešení práce formou home office
BOZP při práci formou home office
Obliba home-office v Evropě roste
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 18. část - Home office z pohledu BOZP
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Kontrola zdaňování příjmů
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Daňové aktuality
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stravenkový paušál

Související otázky a odpovědi

Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Mobilní telefon za odměnu
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Zaměstnanecké benefity
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Zaměstnanecké benefity
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Cash car allowance - měsíční příspěvek zaměstnavatele na pořízení auta
Nárok na stravné - jak se počítají hodiny při ne-/nároku
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Daňová uznatelnost poukázek
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Dárková cestovní poukázka
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek