Dovolená, čerpání FKSP

Plné znění otázky

Zaměstnanci jsme zaplatili v roce 2017 tuzemskou dovolenou na rok 2018. Počítá se tato částka do limitu zaměstnance 20.000 Kč (osvobození od daně) za rok 2017 nebo 2018. Je rozhodující rok čerpání nebo rok úhrady? Musí být na faktuře uvedeno jméno zaměstnance, nebo stačí jeho podpis na námi vyhotoveném zápisu, že se jedná o jeho dovolenou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Obliba home-office v Evropě roste
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Homeworking a BOZP
Možné přístupy k řešení práce formou home office
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely

Související otázky a odpovědi

Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
FKSP
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Zaměstnání malého rozsahu
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Různé výše příspěvku FKSP
FKSP a produkty na stáří
Odměna při přiznání starobního důchodu
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Čerpání prostředků z FKSP
Čerpání z FKSP na letní dětské tábory
Stravenky - příspěvek z FKSP

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
§ 6. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů