Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP

Plné znění otázky

Rádi bychom každému z našich zaměstnancům předali poukázku ve výši 4 000 Kč na rekreační pobyt dle vlastního výběru na portále spa.cz. Poukázka by byla na jméno zaměstnance, nepřenosná, termín uplatnění poukázky by byl leden až prosinec 2022, místo pobytu by bylo uvedené dle vlastního výběru ze seznamu dodavatele (spa.cz). Poukazy by byly zaměstnancům předány oproti podpisu na prezenční listině. Při předání poukazu by zaměstnanec zároveň obdržel od zaměstnavatele formulář s údaji (jméno, místo pobytu, termín atd.), který by si nechal v rekreačním zařízení potvrdit, čímž by doložil, že pobyt skutečně absolvoval. Toto potvrzení by pak vrátil zaměstnavateli k uložení pro případnou kontrolu. Součástí faktury od dodavatele by byl také jmenný seznam zaměstnanců, pro které by byl poukaz vystaven. Jsme příspěvková organizace a rádi bychom tak poděkovali našim zaměstnancům za jejich práci. Je tento způsob z hlediska dodržení legislativy a z pohledu případné kontroly možný?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Souběh příplatků
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Obliba home-office v Evropě roste
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Za stejnou práci stejná odměna
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP

Související otázky a odpovědi

Prodej části nemovité věci v budoucnu
Dohoda o provedení práce
Hasicí přístroj v budově
Stravenky pro zaměstnance
Čerpání FKSP na poukázky Relax Pass
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
Odměna při přiznání starobního důchodu
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň
Zaměstnání malého rozsahu
FKSP - věcné dary
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
FKSP – alkohol jako občerstvení
FKSP
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Dovolená, čerpání FKSP
Různé výše příspěvku FKSP
Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy
Pracovní výročí ve školství
Poukázka do sauny a na vitaminy pro zaměstnance

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
586/1992 Sb. o daních z příjmů