Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Finanční zpravodaj č. 19/2021

Dne 22. dubna 2021 vydalo Ministerstvo financí Finanční zpravodaj č. 19/2021 o výši a konstrukci výpočtu úroků z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. ledna 2021. U prodlení s úhradou daně, jejíž splatnost nastala již v roce 2020 (tedy před účinností novely č. 280/2009 Sb.), se uplatní úrok z prodlení ve výši dle práv

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda

Související články

Stravenkový paušál
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Stravenkový paušál
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Tvorba tarifních mezd na základě hodnocení náročnosti pracovních míst
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související otázky a odpovědi

Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
FKSP a produkty na stáří
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Sick day v hodinách?
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Stravenkový paušál
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Dárková cestovní poukázka
Obědy zaměstnanců - nárok
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Mobilní telefon za odměnu
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Firemní vozidlo k soukromým účelům

Související předpisy

280/2009 Sb. daňový řád
351/2013 Sb. , kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
586/1992 Sb. o daních z příjmů