Daňové aktuality

Vydáno: 5 minut čtení

Finanční zpravodaj č. 19/2021

Dne 22. dubna 2021 vydalo Ministerstvo financí Finanční zpravodaj č. 19/2021 o výši a konstrukci výpočtu úroků z prodlení po novele daňového řádu účinné od 1. ledna 2021. U prodlení s úhradou daně, jejíž splatnost nastala již v roce 2020 (tedy před účinností novely č. 280/2009 Sb.), se uplatní úrok z prodlení ve výši dle práv

Související dokumenty

Související články

Stravenkový paušál
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravovací paušál a pružná pracovní doba
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Stravenkový paušál
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Odměňování zaměstnanců
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Zaměstnanecké akcie
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Homeworking a BOZP
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Odměny, dary a sociální výpomoc
Daňové aktuality
Obliba home-office v Evropě roste
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia

Související předpisy

280/2009 Sb. daňový řád
351/2013 Sb. , kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
586/1992 Sb. o daních z příjmů

Související pracovní situace

Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související otázky a odpovědi

Sick day v hodinách?
Stravenkový paušál
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Dárková cestovní poukázka
Obědy zaměstnanců - nárok
Mobil pro zaměstnance včetně úhrady za hovorné
Mobilní telefon za odměnu
Firemní vozidlo k soukromým účelům
Daňová uznatelnost poukázek
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Daňová uznatelnost důchodového poradenství pro zaměstnance
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Stravování zaměstnanců
Stravenky
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění