Příspěvek z FKSP na vzdělávací kurzy

Plné znění otázky

Je možno uhradit z prostředků FKSP účast pedagoga na doplňujícím didaktickém studiu anglického jazyka a všeobecně účast pracovníků školy na vzdělávacích kurzech a workshopech? Pokud ANO, jak je to s případným zdaněním a odvody pojistného?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru

Související články

Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Daňové aktuality
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Za stejnou práci stejná odměna
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Odměna z dohody o provedení práce
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days

Související otázky a odpovědi

FKSP - věcné dary
Příspěvek z FKSP na rekreaci
FKSP – Rekreace - placení
Odměna při přiznání starobního důchodu
„Doplňkový“ příděl FKSP u příspěvkové organizace
Pracovní výročí ve školství
Poukázky na rekreační pobyt hrazené z FKSP
FKSP – alkohol jako občerstvení
Příspěvek na dopravu z FKSP
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Příspěvek na penjijní pojištění nepo připojištění z FKSP
Zaměstnání malého rozsahu
Oprávněnost podmiňování dobou zaměstnání poskytnutí příspěvku z FKSP
FKSP – zásady čerpání - dary
FKSP – příspěvek organizace na penzijní připojištění
Příspěvek z FKSP na penzijní připojištění
Benefity pro zaměstnance - odvod sociálního a zdravotního pojištění a zálohy na daň

Související předpisy

§ 9 vyhlášky 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
§ 227 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6. 9. a) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů