ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50

Plné znění otázky

Započítává se do počtu 50 zaměstnanců pro posouzení nároku na prominutí odvodů na sociální pojištění i člen představenstva akciové společnosti, který má smlouvu o výkonu funkce s měsíčním hrubým příjmem 5 000 Kč a je mu odváděno pojistné na sociální zabezpečení?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Prominutí pojistného na sociální pojištění
Povinné testování zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Penzijní připojištění
Odstupné
Cizinci a odvody
Antivirus C - prominutí pojistného
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
ANTIVIRUS C
Antivirus C
Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Antivirus C - odměny zaměstnancům
Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)
Antivirus C a dohoda o ukončení pracovního poměru
Antivirus C
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Ošetřovné: Covid-19
Antivirus C - spolky, nadace
Prominutí pojistného - Antivirus C
Antivirus C - pracovní smlouva jednatele, společníka
Splnění podmínky počtu zaměstnanců aspoň 90 % (Antivirus C)
Prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C - nulový počet zaměstnanců k 31. 3. 2020
Antivirus C a statutární orgán