Předčasný důchod bez výplaty

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec si požádal o předčasný důchod od 31. 12. 2022 bez výplaty. Na základě čeho prý může pracovat dále, když je to předčasný důchod? Jak zjistíme, zda výplatu nezačal pobírat a tedy nesmí pracovat při předčasném důchodu? Kdy máme vyplatit odměnu z FKSP při prvním odchodu do důchodu, v termínu přiznání předčasného důchodu nebo přiznání výplaty?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Daňové zvýhodnění na dítě
Exekuce u manželů
ELDP za rok 2019
Odměny členů orgánů právnických osob
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Svědečné
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Odvod zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Vyplnění ELDP
Vyplnění ELDP
Příspěvek z FKSP na rekreaci
Zálohy u licenčních poplatků
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Předčasný důchod
Výpočet důchodu
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Předčasný důchod

Související články

Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Daňové aktuality
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2022 a 2023 - vzorové příklady
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Nová minimální mzda a postupy ve zdravotním pojištění
Valorizace rent v roce 2023
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti

Související pracovní situace

Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu