Předčasný důchod bez výplaty

Plné znění otázky

Náš zaměstnanec si požádal o předčasný důchod od 31. 12. 2022 bez výplaty. Na základě čeho prý může pracovat dále, když je to předčasný důchod? Jak zjistíme, zda výplatu nezačal pobírat a tedy nesmí pracovat při předčasném důchodu? Kdy máme vyplatit odměnu z FKSP při prvním odchodu do důchodu, v termínu přiznání předčasného důchodu nebo přiznání výplaty?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Daňové zvýhodnění na dítě
Exekuce u manželů
Odměna v době mateřské dovolené
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Odměna k životnímu jubileu
ELDP za rok 2019
Sociální výpomoc zaměstnavatele při úmrtí zaměstnance
Penzijní připojištění příspěvek od zaměstnavatele
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Dárky pro zaměstnance
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Vyplnění ELDP
Danění poukázek Cadhoc
Odměny členů orgánů právnických osob
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele

Související články

Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Odpovědnost za přeplatky v důchodovém pojištění
Takzvaná hornická novela zákona o důchodovém pojištění
Poživatelé důchodů a jejich výdělečná činnost z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Náhradní doby důchodového pojištění
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Změna pravidel zvýšení důchodů
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Daňové aktuality
Ukončení důchodového spoření
Vyplňování ELDP za rok 2015

Související pracovní situace

Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Ošetřovné
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)