Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanec má vystaven doklad OČR ze dne 4. 4. na matku svých dětí. Adresa na vystaveném dokladu pro matku dětí je jiná než bydliště zaměstnance. Zrušení pracovního poměru ve zkušební lhůtě odmítl 4. 4. převzít s tím, že to podepíše po skončení OČR. Zaměstnavatel mu přesto toto zrušení zaslal poštou na adresu bydliště do vlastních rukou. Na uvedené adrese nebyl zastižen. Úložní doba této zásilky činí 10 dní. Který den se počítá za ukončení pracovního poměru? A co v případě, kdy v této době předloží doklad o dočasné pracovní neschopnosti během úložní doby?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci

Související články

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Odstoupení od konkurenční doložky
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Práce zaměstnanců slovenské příslušnosti, pracující v ČR firmě na Slovensku
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na důchodové penzijní spoření
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Zkušební doba
Alkohol na pracovišti
Průměrný čistý měsíční výdělek
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Oznámení o skončení zaměstnání na ČSSZ od 1.4.2022
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pracovní smlouva
Nárok na dovolenou

Související předpisy

§ 39 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 66, 191, 336 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce