Exekuce po ukončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanec s exekucí (nepřednostní pohledávka) ukončil pracovní poměr dohodou k 8. 3. 2019. V dubnové výplatě 2019 mu ale má být ještě vyplacena odměna za 1. čtvrtletí. Musí se provést srážka na exekuci z této odměny?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související články

Exekuce a odstupné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022

Související otázky a odpovědi

Obědy zaměstnanců - nárok
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Ošetřovné pro dítě
Exekuce/odstupné
Exekuce
Poslední mzda zaměstnance – při nemoci, neplaceném volnu a přečerpání dovolené
Exekuce a odstupné
Dohoda o provedení práce a exekuce
Exekuce na zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Práva exekutora
Insolvence u zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce
Nařízená dovolená a dlouhodobá pracovní neschopnost
Neproplacená dovolená
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Nařízení neplaceného volna
Odpovědnost účetní
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád