Exekuce po ukončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanec s exekucí (nepřednostní pohledávka) ukončil pracovní poměr dohodou k 8. 3. 2019. V dubnové výplatě 2019 mu ale má být ještě vyplacena odměna za 1. čtvrtletí. Musí se provést srážka na exekuci z této odměny?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Obědy zaměstnanců - nárok
Překážky v práci kvůli nouzovému stavu a vznik nároku na dovolenou
Ošetřovné pro dítě
Exekuce
Exekuce/odstupné
Dohoda o provedení práce a exekuce
Exekuce na zaměstnance
Součinnost zaměstnavatele s exekutorem
Exekuce a odstupné
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Práva exekutora
Odpovědnost účetní
Nařízení neplaceného volna
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)

Související články

Exekuce a odstupné
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád