Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou

Plné znění otázky

Kmenová zaměstnankyně XX je zařazena na systemizovaném místě na dobu neurčitou. V současné době čerpá MD/RD. Po dobu její nepřítomnosti jsme přijali do pracovního poměru zaměstnance na dobu určitou definovanou jako zástup za čerpání MD/RD zaměstnankyně XX, nejdéle však do 31. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že pracovní místo se bude k 31. 12. 2019 rušit z organizačních důvodů, jakým způsobem ukončit pracovní poměr zastupujícího zaměstnance včetně nároku na odstupné. Bude odstupné náležet oběma zaměstnancům?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Ochranná doba v pracovním právu
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Penzijní pojištění vyplácené z EU
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Způsob ukončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Neomluvená absence zaměstnance
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Dohoda o skončení pracovního poměru
Exekuce/odstupné
Počet měsíců odstupného
Odstupné
Chybně vyplacené odstupné
Odstupné
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Konec rodičovské dovolené - ukončení pracovního poměru

Související předpisy

§ 52 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce