Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Plné znění otázky

Prosím o prověření situace, zda je náš postup v pořádku. Zaměstnankyně v našem provozu, kde máme nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, ve zkušební době nepřišla 2 dny do práce, takže jí bylo poštou zasláno zrušení pracovního poměru ve zkušební době bez udání důvodu - s datem 14. 3. 2019. Nepřebrala si 20. 3. poštu, ale zašla k lékaři a poslala od 20. 3. nemocenský lístek. Přebrala si zrušení pracovního poměru ve zkušební době až 22. 3. 2019. Pracovní poměr končí tedy až 22. 3. 2019 dle § 66 odst. 2 zákoníku práce. Ustanovení § 66 odst. 1 zákoníku práce - není v rozporu s tímto naším postupem? Myslím větu: „Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.“ A protože za první tři směny se náhrada zaměstnanci neproplácí a protože už zaměstnankyně neměla naplánované směny, žádnou náhradu od nás nedostane.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Stanovení podmínek pracovní cesty
Uplatnění slevy na invaliditu
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zrušení ve zkušební době
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru
Nemoc v rámci výpovědní doby
Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci

Související články

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Smluvní zkrácení zkušební doby
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související pracovní situace

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Doručování písemností
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Zkušební doba
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce