Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?

Vydáno: 36 minut čtení

Nad filozofií propouštění zaměstnanců v době krize se nyní moc zaměstnavatelů nezamýšlí, málokdo přemýšlí skutečně strategicky a efektivně. Je to dáno tím, že již málo firem má jednoho konkrétního vlastníka, je málo rodinných firem, firmy jsou v dnešní době vlastněny různými fondy, finančními skupinami a ty často přemýšlí pouze v dimenzích aktuálních zisků.

Sinusoidy podnikání dlouhodobě vykazují vzestupy a pády, se kterými se pojí propouštění. Již otec Tomáše Bati, který v 19. století musel ve Zlíně propouštět, aby ozdravil v krizi firmu a ta přežila, přemýšlel už při propouštění o personálním marketingu, který se paradoxně uplatňuje v době konjunktury, kdy se daří a firmy lákají do svých řad nové zaměstnance. Jak to souvisí s propouštěním? Každý chytrý podnikatel, jehož předmět podnikání je vázán na pevnou firmu, budovy v daném regionu, si uvědomí, že firmu nebude stěhovat, proto při propouštění dbá na to, aby vytvářel pozitivní PR – renomé společnosti tak, aby až bude po krizi, firmě se bude dařit a bude moci nabírat nové zaměstnance, lidé z regionu dali přednost jeho firmě, neboť bude mít v kraji dobré reference jako dobrý zaměstnavatel.

Tyto reference se utvářejí již v době propouštění, proto je potřeba mu věnovat velkou pozornost a lze říci, že investice věnované do kvalitního outplacementu se mnohonásobně vrátí po krizi, kdy firma složitě hledá vhodné odborníky do svých řad, aby mohla dostát závazkům z obchodních smluv. Existuje mnoho případů, kdy právě lidské propouštění se všemi prvky, které přispívaly k budování a udržení dobrého vztahu s propouštěným zaměstnancem, přineslo pozitiva v době, kdy si mohla společnost dovolit tohoto zaměstnance opět zaměstnat. V takových případech může firma, ideálně stejný personalista, který se o něj staral před propuštěním, zaměstnance oslovit a nabídnout mu návrat zpět. Často pak po kvalitním propouštění takovéto nabídky firem bývají pozitivně akceptovány zaměstnanci, kteří museli být v krizi propuštěni.

Propouštění je činnost, se kterou jsou oboustranně spojeny vysoké emoce jak na straně zaměstnance, pro kterého je to často zásah do jeho základních potřeb, které díky výpadku mzdy má problém naplňovat, tak pro personalistu. Především v menších městech, kde se všichni lidé znají, často se potkávají ve stejném obchodě, restauraci, divadle, u lékaře a podobně, tak nastávají problémy s tím, že si zaměstnanec spojí negativní emoce s danou osobou, která jej propouštěla. Personalisté na malých městech nebo regionech pak často uvádí, že jsou společensky vyčleňováni. Další negativní aspekt spojený s personalisty je ten, že větší objemy propouštění nedělají často. Obecně nejsou často trénováni na dlouhodobou práci s negativními informacemi a ve stresu. Ve frustraci, kdy nemohou pomoci, proto tyto situace následně personalisté špatně psychicky zvládají, dostávají se do stresu, který neumí efektivně zvládnout, často se u nich objevují spánkové potíže, pocity úzkosti a zmaru. Někdy se špatný psychický stav podepíše i na jejich psychosomatickém zdraví.

Jak tomu předcházet? Najmout na celý proces outplacementu externisty. Jednak tuto činnost dělají častěji, často jsou to psychologové práce, kteří jsou již od studia trénováni na to, jak pracovat dlouhodobě s negativními informacemi, jak zvládat u lidí emočně vypjaté stavy, jak pracovat s frustrací. Obecně lze říci, že celé studium je připravuje na práci v nekomfortních situacích. Stejně tak právníci, kteří se podílejí na outplacementech, jsou profesionálové, kteří tyto činnosti dělají často, opakovaně, proto je to již emočně nechává chladné. Další pozitivum ve smyslu odbřemenění přináší externista tím, že převezme výseč činností, které se váží k outplacementu a personalista se dál věnuje standardním personálním úkonům, které stabilizují společnost i v době propouštění. Právě personalisté, když mají dostatek časového prostoru, vytvářejí spolu s tiskovým mluvčím pozitivní komunikaci propouštění do médií. Mezitím skutečný proces propouštění dělají profesionálové, kteří mají i na každého propouštěného dostatek času, aby ho vybavili potřebnými informacemi, které bude potřebovat po ztrátě zaměstnání. Nechá-li se propouštění na personalistovi, ten je tlačen časem, často nemá ani potřebnou odbornou průpravu, čím by měl propouštěného vybavit, proto propuštění sklouzne do strohého formálního přijetí a podepsání nezbytných dokumentů, a to je špatně.

Jak tedy připravit a zrealizovat celý proces propouštění, abychom se vyhnuli výše popsaným rizikům a dosáhli nejen požadovaných finančních úspor při šetření zájmů zaměstnanců a zachování dobrého image firmy? Celý proces propouštění realizovaného za účelem úspory nákladů či realizace jiných organizačních opatření (např. restrukturalizace podnikání, změna podnikatelských plánů, omezení č

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Výpověď z organizačních důvodů
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Nastavení nové personální strategie na počátku roku 2022
Skončení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Hromadné propouštění v praxi
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Plánování potřeby lidských zdrojů organizace
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Nadbytečnost zaměstnance
Neomluvená absence zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Neomluvená absence a krácení dovolené
Zkušební doba
Průměrný výdělek - odstupné
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
285/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související judikáty

Nadbyteční zaměstnanci v rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně