Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

Vydáno: 16 minut čtení

Také v oblasti pracovního práva se občas stane, že se vyšší soudní instance názorově neshodnou. Význam to má zejména tehdy, pokud jde o rozdílný pohled Nejvyššího soudu na straně jedné a Ústavního soudu na straně druhé. Mezi tyto případy se nově „zařadila“ též možnost zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky sjednané se zaměstnancem.

Na stránkách tohoto časopisu bylo pojednáno o výše uvedené možnosti už několikrát. Šlo především o rozsudky Nejvyššího soudu. Ten mj. judikoval, že

 

  1. součástí každého odstoupení od konkurenční doložky musí být jeho důvod,
  2. takový důvod si musejí zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, jelikož zákoník práce ani jiný právní předpis důvod pro odstoupení od konkurenční doložky neupravuje,
  3. neobstojí takové ujednání, které dává zaměstnavateli možnost odstoupit od konkurenční doložky „bez uvedení důvodu“ (případně „z jakéhokoliv důvodu“) nebo jen na základě jeho volného uvážení o tom, zdali má smysl trvat na závazku zaměstnance nekonkurovat zaměstnavateli po skončení pracovního poměru.

Se třetím závěrem se nedávno neztotožnil Ústavní soud. Svým nálezem jinak nastavil mantinely pro posouzení toho, kdy je odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky možné (platné), a kdy ne.

Právní věta

Judikaturou dovozená nemožnost (absolutní neplatnost) odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky v průběhu trvání pracovního poměru zaměstnance bez uvedení důvodu se jeví jako excesivní, iracionální a porušující základní práva podle čl. 2 odst. 3 a čl. 26 odst. 1 Listiny.

Ústavní soud důrazně odmítá názor Nejvyššího soudu, že kategorický, plošný zákaz smluvních ujednání, jež by opravňovala zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky „bez udání důvodu“ (případně „z kteréhokoliv důvodu“), je nezbytný, protože jinak by zaměstnavatel mohl tímto způsobem odstoupit od konkurenční doložky klidně i v poslední den trvání pracovního poměru zaměstnance, zasáhnout do jeho legitimních očekávání a výrazně jej tím poškodit.

Tento kategorický, plošný zákaz totiž n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Odstoupení od konkurenční doložky
Konkurenční doložka v praxi
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Odstoupení od konkurenční doložky
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Konkurenční doložka v praxi
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Konkurenční doložka

Související komentovaná judikatura

Porušení konkurenční doložky a smluvní pokuta
Průměrný výdělek a peněžité vyrovnání z konkurenční doložky

Související judikáty

Ústavnost dotváření práva při interpretaci smyslu a účelu konkurenční doložky v souvislosti s odstoupením zaměstnavatele od ní

Související otázky a odpovědi

Konkurenční doložka
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Rozvázaní pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti a podpora v nezaměstnanosti
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Průměrný výdělek - výpočet
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Chybně vyplacené odstupné
Ukončení pracovního poměru - řidič