Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

Vydáno: 16 minut čtení

Také v oblasti pracovního práva se občas stane, že se vyšší soudní instance názorově neshodnou. Význam to má zejména tehdy, pokud jde o rozdílný pohled Nejvyššího soudu na straně jedné a Ústavního soudu na straně druhé. Mezi tyto případy se nově „zařadila“ též možnost zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky sjednané se zaměstnancem.

Na stránkách tohoto časopisu bylo pojednáno o výše uvedené možnosti už několikrát. Šlo především o rozsudky Nejvyššího soudu. Ten mj. judikoval, že

 

  1. součástí každého odstoupení od konkurenční doložky musí být jeho důvod,
  2. takový důvod si musejí zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat, jelikož zákoník práce ani jiný právní předpis důvod pro odstoupení od konkurenční doložky neupravuje,
  3. neobstojí takové ujednání, které dává zaměstnavateli možnost odstoupit od konkurenční doložky „bez uvedení důvodu“ (případně „z jakéhokoliv důvodu“) nebo jen na základě jeho volného uvážení o tom, zdali má smysl trvat na závazku zaměstnance nekonkurovat zaměstnavateli po skončení pracovního poměru.

Se třetím závěrem se nedávno neztotožnil Ústavní soud. Svým nálezem jinak nastavil mantinely pro posouzení toho, kdy je odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky možné (platné), a kdy ne.

Právní věta

Judikaturou dovozená nemožnost (absolutní neplatnost) odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky v průběhu trvání pracovního poměru zaměstnance bez uvedení důvodu se jeví jako excesivní, iracionální a porušující základní práva podle čl. 2 odst. 3 a čl. 26 odst. 1 Listiny.

Ústavní soud důrazně odmítá názor Nejvyššího soudu, že kategorický, plošný zákaz smluvních ujednání, jež by opravňovala zaměstnavatele odstoupit od konkurenční doložky „bez udání důvodu“ (případně „z kteréhokoliv důvodu“), je nezbytný, protože jinak by zaměstnavatel mohl tímto způsobem odstoupit od konkurenční doložky klidně i v poslední den trvání pracovního poměru zaměstnance, zasáhnout do jeho legitimních očekávání a výrazně jej tím poškodit.

Tento kategorický, plošný zákaz totiž n

Související dokumenty

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Odstoupení od konkurenční doložky
Konkurenční doložka v praxi
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Skončení pracovního poměru
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Zkušební doba
Alkohol na pracovišti
Průměrný čistý měsíční výdělek
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Průměrný výdělek - výpočet
Oznámení o skončení zaměstnání na ČSSZ od 1.4.2022
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Pracovní smlouva
Nárok na dovolenou
Předání zápočtového listu
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Konkurenční doložka

Související komentovaná judikatura

Porušení konkurenční doložky a smluvní pokuta
Průměrný výdělek a peněžité vyrovnání z konkurenční doložky

Související judikáty

Ústavnost dotváření práva při interpretaci smyslu a účelu konkurenční doložky v souvislosti s odstoupením zaměstnavatele od ní