Zkušební doba

Základní informace

Zkušební doba je institut, který si mohou zaměstnanec a zaměstnavatel sjednat, aby na začátku trvání pracovního poměru každý z nich posoudil, zda má zájem na pokračování pracovního poměru, a případně jej mohl během této doby snadno rozvázat.

Zkušební doba musí být sjednána písemně – v pracovní smlouvě nebo i v jiné smlouvě, a to i po uzavření pracovní smlouvy (např. dodatkem).  Vždy však nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den jmenování na místo vedoucího zaměstnance. 

Upozornění: Pokud by zkušební doba nebyla sjednána v písemné formě nebo by byla sjednána po dni nástupu zaměstnance do práce, bude celé ujednání o zkušební době neplatné a nebude vůbec vyvolávat zamýšlené následky.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zkušební doba
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Náležitosti mzdového listu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem

Související otázky a odpovědi

Zkušební doba
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odvod pojistného na sociální pojištění
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Prodloužení zkušební doby
Prodloužení zkušební doby
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Zkušení doba
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Nedodání zápočtového listu
Nemoc ve zkušební době
Potřebné doklady při vstupu do zaměstnání
Zkušební doba
Nový zaměstnanec
Zaměstnávání cizince
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
První den nástupu do práce a nemoc
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Příslib zaměstnání