Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru

Personalisté si poměrně často kladou otázku, jak dlouhá neomluvená absence zaměstnance (kolik neomluveně zameškaných směn) postačuje k tomu, aby to bylo oprávněně hodnoceno jako porušení "pracovní kázně" zvlášť hrubým způsobem a zaměstnavatel mohl se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením. Byť délka neomluvené absence je jen jedním z parametrů při hodnocení intenzity onoho porušení, má svůj význam. Nedávno se takovou situací zabýval též Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku ze dne 15. 7. 2022, sp. zn. 21 Cdo 733/2022.

Popis případu

Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele (obchodní korporace, kde byl jednatelem její manžel) v pracovním poměru jako manažerka obchodu. Tento pracovní poměr zaměstnavatel okamžitě zrušil podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Porušení "pracovní kázně" zvlášť hrubým způsobem spatřoval v tom, že zaměstnankyně v rozporu se svými povinnostmi nedocházela bez omluvy do zaměstnání (nevykonávala sjednanou práci), čímž…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků