Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyně čerpala rodičovskou dovolenou a následně měla schválené roční neplacené volno. Nyní jí volno končí a chtěla by se vrátit do práce. Zaměstnavatel ji však již nemá vůli zaměstnat (její práci zastávala 4 roky jiná zaměstnankyně, se kterou je velmi spokojený a kterou by chtěl nadále zaměstnávat). Jaké možnosti má nyní zaměstnavatel, když chce ukončit pracovní poměr se zaměstnankyní? Může ukončit pracovní poměr na základě nadbytečnosti nebo je jiný způsob? A náleží zaměstnankyni odstupné? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Ochranná doba v pracovním právu
Skončení pracovního poměru
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Odstupné a zdravotní pojištění
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Kompenzační bonus a podpora z programu COVID 2021
Stravenky a stravenkový paušál a limitace nákladů
Poplatek za zkoušku daňového poradce
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Odstupné
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Počet měsíců odstupného
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Vrácení odstupného
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Chybně vyplacené odstupné
Dohoda o skončení pracovního poměru
Končící rodičovská dovolená a výpověď
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Exekuce/odstupné

Související předpisy

§ 33, 40 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce